• Otwarcie nowego placu targowego w Glinojecku

    15 września 2021 dokonane zostało uroczyste otwarcie wybudowanego targowiska „Mój Rynek w Glinojecku”. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na...

  • Harmonogram odbioru odpadów – IV kwartał 2021

    Glinojeck 1 – odpady zmieszane +segregowane, IV kwartał 2021 Glinojeck 2 – odpady zmieszane +segregowane, IV kwartał 2021 https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf