• Patriotyczny Malużyn

    15 sierpnia w parafii pw. św. Wojciecha w Malużynie – w ramach projektu Fundacji Tak dla Rodziny – odbyły się: Koncert Patriotyczny pod tytułem Przez Wartości...