Betlejemskie Światło Pokoju

data: 25 grudnia, 2016

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Betlejemskie Światełko Pokoju od dwóch lat jest przywożone do Ościsłowa przez harcerzy z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Płomyki Nadziei” działającej przy tamtejszej szkole. W tym roku 12 grudnia harcerze odebrali od przedstawicieli ZHP światełko w Warszawie podczas mszy świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W kolejnych dniach przekazywali światełko zaprzyjaźnionym instytucjom, a w niedzielę podczas mszy świętej w kościele w Sulerzyżu przekazali Światełko parafianom.

 

Katarzyna Wachnik