Glinojeck – XXV rocznica nadania praw miejskich

data: 7 października, 2018

2 października Mszą św. o godzinie 10:00 w kościele parafialnym  rozpoczęły się obchody 25. rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Glinojeck. Uroczystą Eucharystię sprawowali księżą: Adam Staniszewski, Janusz Rumiński, Krzysztof Kozłowski, Mieczysław Białowąż.

O godzinie 11:30 w sali widowiskowej M-GOK miała miejsce uroczysta sesja okolicznościowa Rady Miejskiej w Glinojecku, na którą przybyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiesława Krawczyk –wiceprzewodnicząca  Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora ds. EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Sławomir Morawski – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Leszek Zygner – rektor PWSZ w Ciechanowie i Mławie, Waldemar Godlewski – długoletni burmistrz Glinojecka, władze i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, radni Rady Miasta i Gminy wszystkich kadencji od roku 1990 wraz z przewodniczącymi, sołtysi wsi z Gminy Glinojeck, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele urzędów, służb i instytucji, prezesi OSP, księża,  przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.

Uroczystą sesję otworzyli Grzegorz Sikorski – przewodniczący Rady Miasta i Gminy, oraz  Tadeusz Lukowski, który przewodził radzie w latach 1990-1994.

Pamiątkowy medal Pro Masovia z rąk marszałka Adama Struzika odebrali burmistrz Łukasz Kapczyński i przewodniczący rady Grzegorz Sikorski.

Kierownictwu urzędu ostatnich 25 lat i jego długoletnim pracownikom ze stażem pracy minimum 25 lat, przewodniczącym Rad Miejskich z ostatnich 25 lat oraz radnym i sołtysom sprawującym swoje funkcje w okresie minimum 25 lat zostały wręczone listy okolicznościowe.  Medale pamiątkowe wybite z okazji srebrnego jubileuszu miasta otrzymali wszyscy radni i przewodniczący rad miejskich kadencji od 1990 roku do roku 2018, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, byli i długoletni pracownicy gminy, sołtysi, parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele urzędów, służb i instytucji, prezesi OSP oraz wyróżniający się przedsiębiorcy.

Minutą ciszy uczczono zmarłych pracowników samorządowych, radnych i  sołtysów.

W części artystycznej międzypokoleniowy duet członków Klubu Seniora (który także w tym roku obchodzi swój srebrny jubileusz) wraz z grupą przedszkolaków z Miejsko – Gminnego Przedszkola zaprezentował zebranym piosenki. Do ogólnie znanych melodii ułożono teksty o Glinojecku. Wyłożona została księga pamiątkowa, a każdy z zebranych otrzymał publikacje „Miasto Glinojeck 1993-2018 – XXV rocznica nadania praw miejskich” autorstwa Katarzyny i Pawła Wiśniewskich oraz monetę okolicznościową. Uroczystość poprowadzili Agnieszka Markowska i Marek Hammer.

Okładka 25 lat Glinojeck