Gmina Glinojeck informacja – UWAGA! Można składać wnioski suszowe!

data: 12 lipca, 2019

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach  zagrożenia   suszą rolniczą na poziomie m.in.  na terenie Miasta i Gminy Glinojeck,  

 – Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

 Termin składania wniosków do dnia 19 lipca 2019 roku.

          Zgodnie z treścią V  Raportu Monitoringu Suszy Rolniczej  sporządzonym przez IUNG w Puławach, aktualnie, oszacowaniu  podlegają niżej wymienione uprawy na glebach kategorii I  ( glebach najsłabszych );

– zboża jare;

– rzepak, rzepik

– krzewy owocowe.

          Wypełniony wniosek wraz  z wymaganymi załącznikami należy złożyć  do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck  ul. Płocka 12,  pok. Nr 1 ( sekretariat ).

Wymagane załączniki do wniosku:

1.   Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019 r.

2. Kopia zgłoszenia  do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/paszporty ( w przypadku posiadania zwierząt ).

[Więcej informacji/ wniosek/ regulamin/ wytyczne/ dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku]


http://www.glinojeck.net/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=63&artykul=1542&akcja=artykul&fbclid=IwAR0qoLCYWqRyGtcUBm7jmfThodK0c1UUqk-Sp6ZQ4vHqpdzEjvpRPceyDlo