Otwarcie nowego placu targowego w Glinojecku

data: 15 września, 2021

15 września 2021 dokonane zostało uroczyste otwarcie wybudowanego targowiska „Mój Rynek w Glinojecku”. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wraz z Radnym Sejmiku Konradem Wojnarowskim oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, Ks. Kan. Adam Staniszewski- Proboszcz Parafii Glinojeck, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wraz z pracownikami urzędu, radni Rady Miejskiej w Glinojecku, , delegacja sprzedawców, przedstawiciele mediów oraz Mieszkańcy gminy.

Umowa o przyznanie pomocy finansowej na budowę targowiska podpisana została w dniu 13 maja 2020 roku, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Glinojeck

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano dwie wiaty handlowe, stanowiska handlowe niezadaszone, utwardzenie terenu, ciągi komunikacyjne, parkingi, sanitariaty, wiatę na odpady komunalne, wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną oraz odprowadzenie wód deszczowych. Na dachach wiat zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz oświetlono teren targowiska.

Całość inwestycji to 1 970 000,00 zł przy z czego kwota 1 000 000,00 zł to dofinansowanie, pozostała kwota 970 000,00 zł to środki własne gminy Glinojeck.

Tekst: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck