All posts tagged "Opieka Zdrowotna"

  • Inwestycje w gminie cz. 1

    Trwają roboty remontowo – budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku biurowego w m. Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne”. Roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym...