Harmonogram odbioru odpadów – IV kwartał 2021

data: 8 września, 2021

Glinojeck 1 – odpady zmieszane +segregowane, IV kwartał 2021

Glinojeck 2 – odpady zmieszane +segregowane, IV kwartał 2021

https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf

https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf

https://glinojeck.info/wp-content/uploads/2021/09/Glinojeck-3-miasto-odpady-zmieszane-segregowane-IV-kwartał-2021.pdf