Parafia Unieck

Rys historyczny

Parafia Unieck powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w., choć pierwsza wiadomość pochodzi dopiero z 1385 r. Trudno powiedzieć jak wyglądała i jak dłu­go istniała pierwsza świątynia. Wzmiankowany w 1507 r. drewniany kościół pw. św. Jakuba Starszego był dość obszerny i posiadał pięć ołtarzy. W ołtarzu głów­nym umieszczone były drewniane figury Matki Bożej i Apostołów, ołtarze bocz­ne poświęcone były: Św. Stanisławowi, Św. Annie, św. Mikołajowi i Matce Bożej.

W 1750 r. kasztelan sierpecki W. Wessel zbudował nowy kościół z trzema ołta­rzami i dwiema wieżami na frontonie. Z poprzedniej świątyni zachował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej. Wszystko to spłonęło w 1806 r. Przez kilkadziesiąt lat korzystano z niewielkiej drewnianej kaplicy, która uległa zniszczeniu w 1853 r. Obecny drewniany kościół o charakterze klasycystycznym został zbudowany w 1871 r. przez ks. Ludwika Pajęckiego, konsekrowany przez bpa Henryka Kossow­skiego w 1886 r. Uszkodzony był podczas działań wojennych w 1945 r. i 1950 r. pod­czas pożaru. W latach 1989-1993 restaurował świątynię ks. Tadeusz Zając. W ołta­rzu głównym kościoła umieszczony jest obraz MB Częstochowskiej z obrazem św. Jakuba na zasłonie, ołtarze boczne poświęcone są Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Matce Bożej. Kościół wyposażony jest w 9-głosowe organy z końca XIX wieku.

[źródło: Diecezja Płocka 2004 Struktura personalno-administracyjna. Stan z dnia 19 marca 2004r.]

 

Rekolekcje adwentowe 2016