„ Służymy Polsce piosenką”

data: 10 stycznia, 2019
16 listopada 2018 roku odbył się w Szkole Podstawowej im.Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie festiwal „ Służymy Polsce piosenką”, zorganizowany przez harcerzy z WDH „Płomyki Nadziei”. Nad organizacją całego festiwalu czuwała dh Katarzyna Wachnik. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu UMiG Glinojeck, jako realizacja zadania publicznego.

Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Patriotycznej skierowany był do zuchów i harcerzy oraz dzieci i młodzieży nie zrzeszonych w ZHP z terenu gminy Glinojeck i okolic. W czasie festiwalu zaszczycili nas swoją obecnością pan Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck- Łukasz Kapczyński, proboszcz parafii Malużyn-  ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski.

W 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 rocznica utworzenia na ziemiach polskich Związku Harcerstwa Polskiego. Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Harcerstwa. Dlatego to kulturalne wydarzenie było doskonałym uczczeniem tych wielkich rocznic. Pieśń towarzyszy człowiekowi od zarania wieków i pełni wieloraką funkcję. Opiewa wielkie czyny bohaterów, mówi o pięknie ojczystego kraju, zagrzewa do walki, pochyla się nad szczęściem i niedolą prostego człowieka. W dziejach narodu polskiego pieśń patriotyczna i harcerska pełniły funkcję nadrzędną w stosunku do wszystkich problemów, przed którymi stał naród polski. Dzisiaj odchodzimy od tych wartości, a pieśń patriotyczna schodzi na dalszy plan, często zapominamy o wartościach patriotycznych. Dlatego festiwal  przypomniał wszystkim repertuar, który przywołuje wspomnienia i budzi ducha minionych lat. Największym osiągnięciem naszego przedsięwzięcia było włączenie widowni do wspólnego śpiewania i integracja międzypokoleniowa. Celem festiwalu była popularyzacja piosenki harcerskiej, zuchowej i patriotycznej, integracja pokoleniowa, wymiana doświadczeń. Zachęcenie do wykonywania starych utworów w nowych interpretacjach i aranżacjach. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci i młodzieży. Aktywizowanie społeczności lokalnej. Poznanie ogromnej spuścizny przepięknej, polskiej piosenki patriotycznej ,zuchowej i harcerskiej.

W festiwalu wzięło udział łącznie 110 uczestników. Repertuar był urozmaicony i dostosowany do wieku wykonawców.Sznowne jury w składzie: Edyta Bojkowska- Kolak- instruktor z PCKiSz w Ciechanowie, hm Adam Olszewski- instruktor ZHP, Lesław Nowakowski- przedstawiciel UMiG Glinojeck wyłoniło zwycięzców, którym przyznano nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek.

Wyniki festiwalu:

Kategoria PRZEDSZKOLE

Zespół

I miejsce: Maria Gołębiewska ze SP w Woli Młockiej

Solista

I miejsce: „Przedszkolne nutki” z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Glinojecku

II miejsce: ” Iskierki” z Punktu Przedszkolnego SP w Ościsłowie

III miejsce: ” Zeróweczka” z klasy 0  SP w Ościsłowie

Kategoria 1-3

Zespół

I miejsce: „Niezapominajki” SP w Ościsłowie

II miejsce: „Wesołe ogniki” Gromada Zuchowa ze SP nr 4 w Ciechanowie

III miejsce: „Wesołe nutki” SP w Ościsłowie

Solista

I mijece: Kiński Krzysztof SP Gumowo

II miejsce: Daniel Witulski SP Wola Młocka

III miejsce: Michał Pacuszka SP Wola Młocka

Kategoria 4-6

Zespół

I miejksce „W drodze” SP Glinojeck

II miejsce „Niezapominajki” SP Wola Młocka

Solista

I miejsce Antonina Falkowska SP Gumowo

II miejsce Łukasz Pokojski SP Ościsłowo

III miejsce Martyna Ptaszyńska SP Gumowo

Kategoria 7,8 SP, III gimnazjum

Solista

I miejsce Borkowska Weronika SP Gumowo

Zespół

I miejsce „Leśny duet” DH „Leśny Graal” z Glinojecka

II miejsce „Duet Karol i Wiktoria” DH „Czarne stopy” z Sońska

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy w tak wspaniały sposób uczcili z nami te dwa piękne jubileusze.

Do zobaczenia za rok.

Katarzyna Wachnik