Msza św. w intencji ofiar terroru hitlerowskiego

data: 24 kwietnia, 2014

W najbliższą sobotę 26.04.2014 r. o godzinie 12.00 w lesie ościsłowskim gm. Glinojeck odprawiona zostanie Msza św. w intencji pomordowanych ofiar terroru hitlerowskiego.

W 1939 roku od października do grudnia, oraz 11 stycznia 1940r. Niemcy dokonali licznych egzekucji. Zamordowali w tym czasie setki osób, w ramach likwidacji polskiej inteligencji i duchowieństwa, którzy przywożeni byli z aresztu gestapo w Ciechanowie. Znane są jedynie nazwiska ofiar z egzekucji z 11 stycznia. Zamordowano wówczas ks. Jana Karwowskiego [ur. 1896- zm. 1940], prefekta Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. K. Potockiej w Pułtusku do 1926 r., a następnie prefekta gimnazjum w Gostyninie i Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie oraz dyrektor Akcji Katolickiej w Diecezji Płockiej), ks. Stefana Nowakowskiego (proboszcza parafii Węgrzynowo), Bonifacego Kołodziejskiego (kierownika szkoły w Krasińcu), Alojzego Milewskiego (kierownika szkoły w Węgrzynowie).

W lutym 1940 roku rozstrzelano kilkadziesiąt osób, niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego oraz sąsiednich m.in. przasnyskiego, mławskiego i płockiego.

Wiosną 1940 roku w lasach Północnego Mazowsza zostało zamordowanych przez funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa ponad tysiąc niepełnosprawnych osób.

Za należenie do partii w celu walki z okupantem zamordowany został w tym miejscu Edward Olejniczak, rodak glinojecki, młody człowiek, który pełnił obowiązki organisty w Glinojecku.

Aresztowany był we wrześniu 1944 roku. Niemcy zarzucali mu posiadanie broni i przynależność do tajnej organizacji. Katowany był przez 4 godziny, nikogo nie wydał, chociaż miał liczne kontakty z ludźmi z parafii kolportując między innymi prasę podziemną.

30 kwietnia 2011 roku po ok. 40 letniej przerwie zorganizowana została uroczystość upamiętniająca te tragiczne wydarzenia z inicjatywy Sołtysa Ościsłowa Bożeny Banasiak i Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Waldemara Godlewskiego. Wzięli w niej udział kombatanci, młodzież szkolna, parlamentarzyści, samorządowcy, okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele straży pożarnej, policji, poczty sztandarowe. Wartę honorową zaciągnęli członkowie Związku Strzeleckiego. Odprawiona została koncelebrowana Msza św., którą sprawowali ks. kanonik Krzysztof Kozłowski z Malużyna, ks. Stanisław Pietkiewicz z Glinojecka. Przewodniczył ks. kanonik Eugeniusz Graczyk Dziekan dekanatu Ciechanowskiego Zachodniego. Kazanie wygłosił ks. Mieczysław Białowąż pochodzący z parafii Sulerzyż. Program artystyczny przygotowała młodzież z gimnazjum w Ościsłowie. Na grobach złożono kwiaty.

Cmentarz w Ościsłowie składa się z 92 betonowych krzyży umieszczonych w dwoch lokalizacjach ogrodzonych siatką. Jadąc od strony Ciechanowa po prawej stronie znajdują się mogiły rozstrzelanych osób niepełnosprawnych po lewej działaczy organizacji wolnościowych i inteligencji. Ogółem pochowanych zostało tam około 1700 osób.

MASZA OŚCISŁOWO 2014

Źródło:
1.Tadeusz Kowalski . Nauczyciele ziemi pułtuskiej w latach wojny i
okupacji niemieckiej (1939-1945) Część II. Rocznik Mazowiecki 2004.
2.Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa.Maria Wardzyńska.
IPN Warszawa 2009.
3. Wieści Glinojecka nr 3/72 maj-czerwiec 2011r.
4. Gość Płocki nr 19/177. 15 maja 2011r.
5. Plakat: M-GOK Glinojeck

2 Comments

  1. madzik

    27 kwietnia 2014 at 03:30

    Mam nadzieję że będą zdjęcia zrobione podczas tej Mszy Świętej