Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki w Uniecku

data: 1 maja, 2018

27 kwietnia 120-osobowa grupa składająca się z uczniów Zespołu Szkół w Uniecku i dorosłych parafian, pod przewodnictwem ks. proboszcza Wojciecha Iwanowskiego wyruszyła z pielgrzymką do parafii św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu, aby uroczyście przyjąć relikwie pierwszego stopnia ks. Jerzego Popiełuszki.

28 kwietnia parafianie obejrzeli film o błogosławionym kapłanie pt. Wolność jest w nas.

29 kwietnia o godzinie 12:00 w świątyni pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Uniecku rozpoczęła się uroczystość wprowadzenia relikwii. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. Na wstępie ks. proboszcz powiedział kilka wzruszających słów obrazujących jego własne wspomnienia dotyczące ks. Jerzego. Na zakończenie Eucharystii wierni przeszli przed świątynię, gdzie celebrans poświęcił figurę ks. Popiełuszki, a ks. proboszcz odmówił modlitwę zawierzenia parafii błogosławionemu księdzu Jerzemu. Po błogosławieństwie relikwiami wszyscy wierni mogli je ucałować.

W uroczystości wzięli udział: Jan Mączewski – Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Anna Dumińska – Kierska – Wicestarosta Płoński, Ryszard Giszczak- Wójt Gminy Raciąż, Anna Osowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Uniecku.

Na całym świecie jest ok. 1500 relikwii ks. Jerzego Popiełuszki.