Sieć darmowego dostępu do Internetu na terenie Mazowsza

data: 30 listopada, 2014

Komputery z dostępem do internetu, drukarki, sprzęt multimedialny – w ciągu najbliższych miesięcy w 174 miejscach powstaną w pełni wyposażone świetlice internetowe. W Lokalnych Centrach Kompetencji mieszkańcy Mazowsza otrzymają informatyczne wsparcie np. w poszukiwaniu pracy, podnoszeniu kompetencji i e-usługach. Każdy punkt LCK będzie wyposażony w pięć stanowisk komputerowych dla mieszkańców oraz stanowisko obsługi. Osoby pracujące w świetlicach będą przygotowane do merytorycznego wsparcia w korzystaniu z nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Do dyspozycji użytkowników będzie również sprzęt wielofunkcyjny i multimedialny oraz aparaty fotograficzne. Centra spełnią też inną rolę. Staną się elementem promocji województwa mazowieckiego, jako źródło informacji kulturalnej i gospodarczej o regionie.

Adresatami Projektu są mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Zalicza się do nich osoby, które mają utrudniony dostęp do technologii komputerowych. Są to przede wszystkim bezrobotni i rolnicy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na Mazowszu utrudniony dostęp do Internetu ma aż 1.150.000 osób. To blisko 1/5 mieszkańców województwa. Świetlice internetowe są szansą na poprawę warunków życia i pracy na terenach wiejskich i w małych miastach. Otwierają nowe możliwości działania, edukacji i świadczenia usług.

Lokalne Centra Kompetencji wraz z portalem www.mazowszanie.eu są elementami
budowy społeczeństwa informacyjnego w ramach Projektu „M@zowszanie”. Nakłady inwestycyjne brutto projektu wyniosą 22.730.000 PLN. Projekt – realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza – jest w 85% finansowany przez Unię Europejską. 14% kosztów kwalifikowanych pokrywają środki z budżetu Państwa, a pozostały 1% i koszty niekwalifikowane samorząd województwa.

źródło: Materiały prasowe Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.