Uruchomienie produkcji w firmie Jawar

data: 23 listopada, 2017

23 listopada zostało zorganizowane spotkanie prasowe w nowej fabryce systemów kominowych Jawar.

Na początku września ruszył pierwszy etap produkcji innowacyjnych pustaków w perlitowo-betonowej obudowie. Technologia wytwarzania produktu została opracowana i opatentowana przez markę Jawar. Nowoczesna fabryka w Glinojecku jest największym zakładem w Europie, specjalizującym się w produkcji systemów kominowych. Perlit, dzięki niskiej przewodności cieplnej, a także odporności na wysokie temperatury, jest nowoczesnym źródłem izolacji kominów. Dodatkowo jest obojętny chemicznie i wykazuje dużą stabilność fizyczną. Pozwala zatem na zmniejszenie ciężaru komina i lepszą izolacyjność systemów. W kominach wentylacyjnych natomiast zapewnia lepszy ciąg.

Produkcja pustaków odbywa się na zasadzie przetwarzania i obróbki perlitu, łączenia go w specjalistyczny sposób z betonem i następnie przekazaniu gotowego materiału do formowania pustaka. Jego struktura różni się od tradycyjnych pustaków nie tylko składem, ale także wymiarem. – Waga pustaka perlitowego, który jest aż od 30-50% lżejszy od tradycyjnego, pozwoliła nam zmienić delikatnie konstrukcję tego produktu i zwiększyć jego wysokość do 33 centymetrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu do złożenia systemu kominowego nie potrzebujemy 4 pustaków tylko 3. W ten sposób użytkownik nie musi zmierzać się z ciężarem komina i jednocześnie inwestować w jego dodatkowe ocieplenie – perlit sam w sobie jest doskonałym izolatorem – tłumaczy dr Paweł Jarzyński, Prezes Zarządu Jawar.

Obecnie, w pierwszym etapie, wytwarzane w nowym zakładzie prefabrykaty perlito-betonowe będą dostarczane do obecnego zakładu w Ciechanowie – tam następnie będą składane w gotowe systemy kominowe i przekazywane do sieci dystrybucji. Po realizacji drugiego etapu kompletne systemy kominowe będą montowane i dystrybuowane już bezpośrednio z fabryki w Glinojecku.

Jawar planuje w przyszłości wykorzystać nowoczesną technologię do stworzenia zupełnie nowych systemów kominowych, niedostępnych jeszcze na rynku polskim. Obecnie firma ma już przygotowane koncepcje nowych kominów, które mogą okazać się nowoczesnym produktem, nawet na skalę europejską. Niektóre z tych rozwiązań będą wykorzystywały ciepło ze spalin, aby zwiększyć sprawność układu grzewczego. Zastosowanie nowego materiału, jakim jest perlit ekspandowany, otwiera przed marką zupełnie nowe możliwości w technice kominowej.

Wszystkie wyroby trafią nie tylko na rynek polski, ale i zagraniczny – już teraz firma podpisała kilka umów na dostawę produktów do Norwegii i Finlandii. Jawar planuje sprzedawać swoje produkty również w krajach bałtyckich i innych krajach Europy Środkowej.

Uruchomienie wszystkich linii produkcyjnych planowane jest na rok 2020.