Z kart historii – rocznice w odniesieniu do 2014 roku

data: 5 marca, 2015

W roku 1859

Zbudowano Cukrownię „Izabelin”

W roku 1864

Ukaz carski wprowadził nowy podział dekanatów w diecezji. Celem tej reformy była większa możliwość inwigilacji i ingerencji władz rosyjskich w sprawy Kościoła. W tym czasie na terenie diecezji w 12 dekanatach było 239 parafii. Parafia Glinojeck należała do dekanatu ciechanowskiego, w skład którego wchodziło 21 parafii. Dekanat administracyjnie należał do guberni płockiej.

W roku 1874

Cukrownię „Izabelin” wraz z przynależnym do niej folwarkiem kupił Naftal Majzner.

W roku 1924 Została zlikwidowana szkoła powszechna w Szyjkach z powodu niedostatecznej ilości dzieci w wieku szkolnym. Dzieci z Szyjek zostały przeniesione do szkoły w Unierzyżu.

Przy cukrowni „Izabelin” postała Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwszym Naczelnikiem OSP został Tadeusz Piekarski.

18 października rozpoczęła się kampania cukrownicza w cukrowni „Izabelin”.

Odprawione zostały przez  ks. misjonarzy diecezjalnych pierwsze po wojnie Misje Święte.

Wizytację parafii przeprowadził Biskup Płocki Antoni Julian Nowowiejski w towarzystwie  księży prałatów Adama Pęskiego i Stanisława Figielskiego.

W 1934 roku

Prezesem Akcji Katolickiej w parafii została Zofia Józefkowiczowa. Zorganizowała i prowadziła Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.  Zaangażowana była w prowadzenie teatru w Glinojecku.

AK kosciol

W kwietniu zmarł w Luszewie Władysław Żurawski.  W latach 1912-1914 zorganizował początkową szkolę przyfolwarczną. Do swoich ostatnich dni zajmował się  majątkiem, który od dziesięcioleci należał do jego rodziny. Po II wojnie światowej majątek ziemski został rozparcelowany, a tzw. resztówkę wraz z parkiem przejął Państwowy Fundusz Ziemi, który przekazał teren na potrzeby szkoły podstawowej. Po zlikwidowaniu szkoły dwór popadł w ruinę. Na pogrzeb Władysława Żurawskiego w Ciechanowie wszystkie cukrownie z kraju przysłały swoje delegacje.

W roku 1944

Służba liturgiczna 1944

Służba liturgiczna z ks. proboszczem St. Augustyńskim i wikariuszem W. Bronowskim w roku 1944.Wśród ministrantów miedzy innymi: Zbigniew Nowociński, Henryk Olbryś, Henryk Włodarski, Lonek Krawczyński, Zygmunt Gajtka , Ryszard Żurawski, Jan Śliwiński, Zdzisław Śliwiński.

W 1954 roku

Przestała istnieć Gmina Młock – dawna gmina wiejska w woj. warszawskim w skład której wchodziła miejscowość Glinojeck. Powstała w 1864 r. na podstawie ukazu carskiego.

W 1974 roku

1 marca firma Eugeniusza Felczyńskiego z Przemyśla dostarczyła 2 dzwony sfinansowane przez parafian. Większy o wadze 500 kg – Maryja,  mniejszy 200 kg – Stanisław Bp i M. Na dzwonach umieszczono napisy: „Powstałem dzięki ofiarności Parafian Glinojeckich w roku świętym 1974, kiedy diecezją Płocką rządził J. Eks. Ks. Biskup Bogdan Sikorski a parafią glinojecką ks. Proboszcz Jan Gach”.

24 marca odbyła się konsekracja dzwonów oraz bierzmowanie 150 dzieci. Konsekracji dokonał. Biskup Bogdan Sikorski (Biskup Płocki 1964-1988r.). Uroczystość ta zgromadziła bardzo wielu parafian  i wiernych z sąsiednich parafii. Przybyło 19 kapłanów.

W 1984 roku

12 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego przy ul. Płockiej. Przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego BGŻ Ryszard Pidek oraz były Dyrektor B S w Glinojecku Henryk Dłabiszewski. Na uroczystość przybyły władze administracyjno -publiczne oraz pracownicy banku.Otwarcie banku 1984

Latem przed kampanią buraczaną w glinojeckiej cukrowni „Izabelin” trwały przygotowania do obchodów przypadającego właśnie w tym roku 125-lecia istnienia zakładu. Przyjechali na tę uroczystość do Glinojecka przedstawiciele branży cukrowniczej z różnych stron Polski. Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Cukrowniczego „CUKROPOL” w Warszawie reprezentował zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Wincenty Nowicki. Obecny był przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Techników Cukrowników Wiesław Góralczyk oraz dyrektor Przedsiębiorstwa „Mazowieckie Cukrownie” w Płocku Zdzisław Staniszewski. Władze  polityczno -administracyjne województwa reprezentowali  sekretarz KW PZPR w Ciechanowie Zygmunt Jazowski, prezes W K ZSL Henryk Frejnik oraz wicewojewoda ciechanowski Waldemar Riske.

Głównym punktem obchodów była uroczysta akademia. Zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. W części artystycznej wystąpiły dzieci pracowników cukrowni, które zaprezentowały program przygotowany pod kierunkiem kierowniczki klubu – Heleny Wiśniewskiej „Bal u cioci Izabeli”.

125 lecie125 lecie 2

125 lecie 2 125 lecie

Po akademii wszyscy jej uczestnicy wraz z zakładową orkiestrą dętą pod batutą St.Wiśniewskiego udali się pod budynek biura zakładu, gdzie nastąpiło odsłonięcie pomnika upamiętniającego 125-lecie powstania cukrowni.

Założony został Międzyzakładowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ”

W 1994 roku

Oddany został do użytku nowy budynek Ośrodka Zdrowia.W rocznicę nadania praw miejski Glinojeckowi, na ścianie frontowej ratusza została umieszczona tablica pamiątkowa.

W 2004 roku

19 czerwca odbyła się Wizytacja Biskupia ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Spotkał się z przedstawicielami samorządu lokalnego, dyrektorami szkół i instytucji działających na terenie gminy i parafii.

Według GUS 31 grudnia miasto Glinojeck miało 3087 mieszkańców, natomiast w 41 miejscowościach na terenie gminy mieszkało ok. 8 tys. osób.

Źródło:
1.Stan Diecezji Płockiej na podstawie relacji „ AD LIMINA” z 1910
2.Kronika Banku Spółdzielczego w Glinojecku.
3.Włodzimierz Dżbik, 125 lat Cukrowni „Izabelin”. Tygodnik Ciechanowski.
4.Kronika Parafialna w Glinojecku
5.Wieści Glinojecka
6.Miasto i Gmina Glinojeck. E.Lewandowski.1998.