Zmarł Stanisław Nawrocki

data: 20 lipca, 2017

15 czerwca zmarł emerytowany nauczyciel Stanisław Nawrocki.S.Nawrocki

Urodził się we wsi Kowalewko gmina Glinojeck w 1935 roku.
Po II wojnie światowej uczęszczał do szkoły podstawowej w Glinojecku. Jego szkolnym kolegą był Henryk Bogusławski, autor wydanej w 2010 roku książki Album Glinojecki .

Był nauczycielem w wiejskiej szkole w Maryśce, Radzimowicach oraz zastępcą dyrektora Gminnej Szkoły Zbiorczej w Strzegowie.

Jego utwory wielokrotnie publikowane były w prasie, miedzy innymi w pismach: Gromada, Nowa Wieś, Tygodnik Kulturalny, Tygodnik Ciechanowski.

Był ostatnim żyjącym z kolegium redakcyjnego wydawanego w Ciechanowie kwartalnika Pięć Rzek.