HOŁD DLA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W GLINOJECKU

data: 26 stycznia, 2023

22 stycznia uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i bohaterów walczących o jej wolność,  rozpoczęły się obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu strzegowskiego ks. Józef Błaszczak.

Rycerze Jana Pawła II Chorągwi glinojeckiej ufundowali tablicę poświęconą księdzu Augustynowi Krużmanowskiemu, wielkiemu patriocie, który umiłowanie  Ojczyzny przedkładał nad swoje życie. Był proboszczem glinojeckiej parafii. Wygłaszał patriotyczne kazania, dające nadzieję i  podnoszące na duchu. 28 stycznia 1863 r. udzielił błogosławieństwa stuosobowemu oddziałowi powstańczemu pod dowództwem pułkownika Kazimierza Wolskiego, w którego szeregach byli także mieszkańcy Glinojecka i okolicznych miejscowości. Warto wspomnieć, że w skład oddziału wchodzili także pracownicy cukrowni. Ofiarował chorągiew procesyjną która stała się powstańczym sztandarem. Za swoją działalność został aresztowany, skazany na śmierć. Karę zamieniono na 10 lat zesłania na Syberię . Zmarł w 1873 roku w szpitalu w Irkucku, spoczął na cmentarzu w Tunce.

Wspomnienie o kapłanie- patriocie przedstawił rycerz JPII – Grzegorz Lewandowski. Tablica, umieszczona wewnątrz świątyni została poświęcona, odsłonięcia dokonali: ks. dziekan Józef Błaszczak, Wielki Rycerz Chorągwi Zakonu Rycerzy JPII Waldemar Trzęsiel i burmistrz MiG Glinojeck Łukasz Kapczyński.

Następnym punktem obchodów był koncert zatytułowany Gloria Victis, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku pod kierunkiem Aldony Wiśniewskiej oraz zespół Moja Rodzina. Utwory patriotyczne przeplatane były informacjami na temat potyczek, wydarzeń, losów powstańców oraz lokalnych miejsc pamięci,  przedstawione przez Artura Wiśniewskiego- prezesa fundacji Tak dla rodziny.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Glinojeck i okolice podczas Powstania Styczniowego, przygotowana przez glinojeck.info. i fav-studio Katarzyna Wiśniewska.

W wydarzeniu uczestniczyli: członkowie Jednostki Strzeleckiej  1863 z Uniecka, którzy pełnili wartę honorowa, kadeci z Technikum Mundurowego w Ciechanowie, przedstawiciel Straży Granicznej, poczty sztandarowe: OSP Glinojeck i Rycerzy JPII, druhowie OSP Szyjki i Glinojeck.

Organizatorzy: Urząd Miasta I Gminy w Glinojecku, fundacja Tak dla rodziny, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Jednostka Strzelecka 1863.

Honorowy patronat nad obchodami objęli: Burmistrz MiG Glinojeck, proboszcz Parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, Wielki Rycerz Chorągwi Zakonu Rycerzy JPII. Patronat medialny: glinojeck.info i Wieści Glinojecka

155 rocznica Powstania Styczniowego

154 rocznica Powstania Styczniowego

153 rocznica powstania styczniowego – piknik patriotyczny w Dziektarzewie

Historia sprzed 150 lat