I Wymarsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Glinojeck-Unieck

data: 29 stycznia, 2021
 
W dniu 28 stycznia 1863 r. w Glinojecku, zebrał się oddział powstańczy złożony głównie z robotników starej cukrowni pod wodzą kpt. Kazimierza Wolskiego – weterana bitew włoskich, żołnierza gen. Garibaldiego.
 
Proboszcz ks. Augustyn Krużmanowski pobłogosławił nowo powstały oddział, a po zaprzysiężeniu i wręczył oddziałowi chorągwię kościelną, by zastąpić sztandar wojskowy.
Powstańcy ruszyli pieszo do Uniecka, ścigani przez wojsko carskie pod wodzą płk. Sierzputowskiegio.
 
W Uniecku powstańcy zostali zaskoczeni i okrążeni przez wroga, a za ostatni bastion mieli plebanię. Mimo zaciętego oporu, łącznie z walką na bagnety już po wystrzeleniu ostatniej kuli, poddali się.
 
Wszyscy trafili do więzienia Twierdzy Modlin, skąd część z nich wywieziono na Sybir, a przywódców oddziału rozstrzelano.

Już 30 stycznia, pod patronatem Burmistrza Miasta Gminy Glinojeck oraz Wójta Gminy Raciąż odbędzie się I Wymarsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, którego plan zamieszczamy poniżej.