Inwestycje w gminie cz. 1

data: 17 marca, 2014

Przebudowa02Trwają roboty remontowo – budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku biurowego w m. Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne”.
Roboty zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przeprowadza firma „Smoleński Cezary Usługi Budowlane”. Obecnie wykonywane są tynki wewnętrzne oraz instalacje.

Przebudowa01
W dniu  12.03.2014 r. dokonano otwarcia ofert na budowę dźwigu platformowego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku przy ul. Targowej 6.tekst: Andrzej Makowski
zdjęcia: Marcelina Wiśniewska
źródło: Urząd Gminy