Straż ćwiczy w cukrowni

data: 6 maja, 2017

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy dzień Strażaka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Dzień Strażaka jako święto zawodowe w 2003 roku. Kościół katolicki w tym dniu wspomina św. Floriana, który jest patronem wszystkich członków straży.

27 kwietnia w siedzibie OSP w Glinojecku przeprowadzona została część teoretyczna szkolenia z zakresu podstawowych czynności ratowniczych ratownictwa wysokościowego. Część praktyczna szkolenia odbywała się na terenie Cukrowni w Glinojecku /Pfeifer & Langen Glinojeck S.A./ i obejmowała ćwiczenia z zakresu ewakuacji i transportu osób poszkodowanych, znajdujących się w wysoko usytuowanych instalacjach technologicznych oraz w studzienkach i kanałach znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Zajęcia koordynował strażak – ratownik z JRG Nr 7 w Warszawie specjalizującej się w ratownictwie wysokościowym, członek OSP w Młocku. W szkoleniu uczestniczyły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Glinojeck – Glinojeck, Ościsłowo, Malużyn, Szyjki, oraz strażacy zawodowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Ćwiczenia obserwował dyrektor Cukrowni Glinojeck – Konrad Gmurczyk, który po zakończonych ćwiczeniach powiedział:

Wartym podkreślenia jest fakt, że ćwiczenia przeprowadzone na terenie cukrowni wynikają z tego, jak wielką wagę do bezpieczeństwa pracowników przywiązuje nasza firma. Produkcja cukru jest gałęzią branży spożywczej, jednakże ze względu na charakter zastosowanych urządzeń oraz technologie wysokich temperatur i ciśnień, jest traktowany jak przemysł ciężki.
Pracownicy Cukrowni Glinojeck przechodzą regularne szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy oraz stosowania środków ochrony osobistej, które w naszym zakładzie spełniają najwyższe standardy. Efektem prowadzonych działań jest brak od roku 2010 poważnych wypadków z udziałem naszych pracowników na terenie zakładu.

Zastępca dowódcy JRG mł. bryg. inż. Andrzej Król podziękował uczestniczącym w ćwiczeniach druhom, oraz dyrekcji cukrowni za możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na terenie największego zakładu w powiecie ciechanowskim.

Redakcja składa podziękowania za ofiarną pracę wszystkim druhom z okazji ich święta. Członkom OSP w Glinojecku, którzy obchodzą w tym roku 120 rocznicę powstania jednostki, życzymy wszystkiego najlepszego.