XL Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”

data: 23 marca, 2017

Dnia 17 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych i kształtowanie umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Organizatorem przeprowadzonych eliminacji powiatowych w Ciechanowie była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Ciechanowie.

Otwarcia eliminacji dokonał Sławomir Morawski – Starosta ciechanowski, nadbrygadier w stanie spoczynku Bogdan Kołakowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz st. brygadier Arkadiusz Muszyński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

W bieżącym roku do eliminacji powiatowych zgłoszonych zostało 43 uczniów, którzy w pierwszym etapie pisali test sprawdzający wiedzę ze znajomości tematyki pożarowej. Glinojeckie liceum reprezentowali uczniowie klasy III – Damian Gołębiewski, Adrian Makowiecki, Przemysław Koszczewski, z opiekunem Sławomirem Konstantynowiczem (nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa).

Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 3 uczniów z każdego poziomu (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie), którzy uzyskali najwięcej punktów z testu. Z naszego liceum do trójki najlepszych zakwalifikował się Adrian Makowiecki, który w pierwszym etapie zajął ex aequo drugie miejsce. W drugim etapie, którym był egzamin ustny Adrian zajął drugie miejsce. Najlepsze trójki otrzymały nagrody, a zwycięzcy grup będą reprezentować powiat ciechanowski w etapie wojewódzkim turnieju.

Sławomir Konstantynowicz

[Zdjęcia: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ciechanowie]