Zaproszenie na prezentację nowej książki o Glinojecku

data: 14 lutego, 2018

Dnia 17 lutego 2018 roku o godzinie 17 w sali M-GOK w Glinojecku odbędzie się spotkanie z Pawłem Janem Wiśniewskim – autorem książki Parafia Glinojeck w kronikach, zapiskach i sercach ludzi. Publikacje zaprezentują: autor oraz Jacek Hryniewicz – nauczyciel historii w LO im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku. Zebrani będą mogli wysłuchać wykładu Rektora PWSZ w Ciechanowie prof. nadzw. dr hab. Leszka Zygnera oraz obejrzeć wystawę Polonia Restituta Polskie Drogi do Niepodległości ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, udostępnioną poprzez Fundację TAK dla rodziny. Podczas imprezy wystąpi także zespół Moja Rodzina. Będą również zaprezentowane zdjęcia ukazujące dawny Glinojeck i jego mieszkańców.

Poniżej prezentujemy recenzję książki.

Powiat ciechanowski posiada sporą bibliografię swoich dziejów. Wiele wsi i miasteczek naszego powiatu odegrało znaczącą rolę w dziejach, i to nie tylko naszego regionu. Posiadają bardzo ciekawą i długą historię. Jedną z takich miejscowości jest Glinojeck.
Dla uczczenia 25-lecia konsekracji kościoła w Glinojecku Paweł Wiśniewski, mieszkaniec tej ziemi od pokoleń, napisał książkę omawiającą dzieje kościoła, parafii i gminy w Glinojecku. Książka składa się z 6 części. Część I – Zarys historii Parafii Glinojeck do czasów II RP, część II- Okres międzywojenny, część III – Wybuch wojny i okupacja, część IV – Okres powojenny, część V – Budowa kościoła, część VI – Od konsekracji do odzyskania niepodległości.
W swej pracy autor ukazał dzieje Glinojecka w sposób chronologiczny, uwzględniający najważniejsze wydarzenia związane z dziejami parafii i gminy. Uwagę zwraca bogaty zestaw źródeł i zdjęć, z których korzystał autor. Wymienione zostały również nazwiska osób związanych z historią Glinojecka. Książka opatrzona jest obszernymi przypisami źródłowymi.
W interesujący sposób przestawił autor początki Glinojecka, a zwłaszcza rolę kościoła i parafii w dalszym rozwoju tej miejscowości. Na codzienne życie wsi i parafii w XIX stuleciu spogląda czytelnik dzięki przebadaniu przez autora tekstów źródłowych. Wiele uwagi poświęca również walkom narodowowyzwoleńczym, jakie toczyły się na terenie glinojeckiej parafii. Uwypukla również zasługę kościoła, który odegrał ogromną rolę w utrzymaniu polskości. Autor dostrzegł również rolę cukrowni Izabelin, która stała się bardzo silnym bodźcem dla dalszego rozwoju Glinojecka.
Niezwykle ciekawie przedstawił autor okres międzywojenny. Powstało wówczas wiele organizacji społecznych i kulturalnych, których często spiritum movens była parafia i liczne organizacje parafialne.
Zdaniem niżej podpisanego dobrze udokumentowaną partią książki jest także część poświęcona okupacji hitlerowskiej i dziejom najnowszym Glinojecka i tutejszej parafii. Bardzo szczegółowo opisał autor niemiecką eksterminację i uwzględnił stosunek Polaków do okupacji niemieckiej. Przedstawił również listę osób poległych i zamordowanych w latach II wojny światowej mieszkańców Glinojecka i okolic.
Najlepiej udokumentowaną częścią książki są czasy najnowsze. Autor zadał sobie wiele trudu, by zgromadzić tak dużą ilość fotografi. Przedstawił również rolę mieszkańców, którzy swoim poświęceniem i pracą, przyczynili się do powstania nowej świątyni.
Książka Pawła Wiśniewskiego jest cenną pozycją dostarczającą szeregu informacji opartych na materiałach źródłowych i wieloletnich badaniach autora. Jest kolejną obszerniejszą publikacją dotyczącą dziejów Glinojecka (od czasów wydania książki  Edward Lewandowskiego Glinojeck – Miasto i Gmina (od czasów dawnych do współczesnych) minęło już sporo lat. Omawiana publikacja stanie się zatem niezbędna dla każdego, kto zajmuje się historią i rolą kościoła w ,,Małej Ojczyźnie” jaką jest Glinojeck. Zawiera mnóstwo informacji zarówno w samym tekście, jak i przytaczanych źródłach.
Tekst uzupełniły indywidualne i zbiorowe fotografie osób oraz ilustracje.
Mam nadzieję, że książka Pawła Wiśniewskiego zyska nie tylko wielu życzliwych czytelników, ale będzie w najbliższych latach służyła edukacji historycznej mieszkańców Glinojecka. Publikacja ta daje niepowtarzalną możliwość poznania przeszłości i zmusza do zastanowienia się nad przyszłością.
Jestem przekonany, że w niniejszej publikacji odnajdziecie państwo wątki, które obudzą ciekawość  i zainspirują do własnych dociekań.

historyk Jacek Hryniewicz

skan006