UROCZYSTOŚĆ W MALUŻYNIE

data: 14 maja, 2024

11 maja 2024

               Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Malużynie swój początek mają niemal pół wieku później, kiedy w roku 1929 z inicjatywy miejscowego dziedzica Jana Piechowskiego powstała Straż Ogniowa. Nie wiele wiemy o osobach zarządzających ówczesną jednostką, jednak w przekazach słownych mówiono, że straż od początku prężnie działała na rzecz ochrony pożarowej oraz lokalnej społeczności. Najważniejszym wydarzeniem w początkach działalności malużyńskiej straży była wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i Glinojecku. Pobyt w powiecie był częścią wizytacji województwa warszawskiego, która odbyła się między 25 maja a 1 czerwca 1930 roku. Straże w pełnej obsadzie kadrowej witały głowę państwa. W Glinojecku wraz z malużyńską strażą prezydenta witało 120 druhów z Glinojecka, Baboszewa i Uniecka, natomiast w Ościsłowie 60 druhów reprezentowało jednostki z Ościsłowa, Gąsek, Bielaw, Niechodzina i Młocka. Przed II wojną światową strażacy z Malużyna zaangażowali się w wycinkę przydrożnych drzew w kierunku Sochocina, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczono na zakup radia dla wioski, które przekazano do sklepu spożywczego.

             W przededniu wybuchu wojny Zarząd Główny Straży Pożarnych zaproponował, aby w Kaplicy Jasnogórskiej strażacy polscy ufundowali wotum Pani Jasnogórskiej. Apel spotkał się z odzewem również w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malużynie, która przekazała składkę na ten cel. Strażnica OSP Malużyn także została wybudowana przed II wojną światową, natomiast podczas jej trwania niemieccy okupanci zrobili z niej stajnię i doprowadzili do ruiny.

            Po zakończeniu działań wojennych strażnica została wyremontowana, jednak brak środków oraz niezbędnych materiałów nie pozwolił na gruntowny remont, a jedynie poprawki uszkodzonych elementów budynku. Od lat 60-tych ubiegłego wieku jednostka zaczęła się prężnie rozwijać. Przybyło wielu druhów, a powiat zakupił dla jednostki pierwszą pompę ręczną. Konie wyznaczonych strażaków brały udział w akcjach gaśniczych, a do alarmu przez wiele lat wzywała trąbka jednego ze strażaków oraz dzwonek przy strażnicy. Wieloletnim prezesem ówczesnej OSP był Starczewski Szczepan, który funkcję swą pełnił aż do roku 1978. Podczas jego kadencji  swoją służbę pełniło kilku naczelników. Pierwszy z nich – Pan Stanisław Kaźmierczak przyczynił się do wymiany okien w strażnicy oraz zakupił syrenę ręczną. Kolejny Pan Remigiusz Gontarek wybudował garaż oraz wymienił podłogę. Fundusze na zakupy oraz prace budowlane pochodziły z zabaw tanecznych organizowanych przez straż,  które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W tym czasie jednostka otrzymała z powiatu motopompę z wężami oraz elektryczną syrenę alarmową. Przymierzano się wtedy po raz pierwszy do zakupu wozu bojowego.  Kolejnym naczelnikiem był Jerzy Grabowski. Za jego kadencji wymieniono dach na strażnicy, jednak  był to okres kiedy liczba strażaków drastycznie zmalała i podjęta została decyzja, że w 1978 r. działalność jednostki zostanie zawieszona. Choć oficjalnie OSP Malużyn nie istniało, to wśród ludności duch niesienia pomocy pozostał.

            Na szczęście w roku 1997 znalazły się osoby, którym zależało na odbudowaniu naszej jednostki. Z inicjatywy ks. kan. Krzysztofa Kozłowskiego naszego wieloletniego proboszcza, Śp. Barbary Woźnickiej- przewodniczącej Koła Gospodyń wiejskich w Malużynie oraz ówczesnego burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Pana Waldemara Godlewskiego zaczęto organizować pierwsze zebrania, co poskutkowało wznowieniem działalności OSP Malużyn w lipcu 1997r. Potężny zapał młodych strażaków oraz ich ciężka praca zaowocowały otrzymaniem wozu bojowego marki Star 25 jeszcze w tym samym roku. Z organizowanych zabaw strażacy kupowali sprzęt gaśniczy oraz remontowali budynek strażnicy. Zaangażowanie zostało zauważone przez włodarzy gminy czego skutkiem było przekazanie wozu bojowego GBA Star 244 z jednostki OSP Ościsłowo w 2006 roku. Natomiast w roku 2008 rozpoczął się gruntowny remont strażnicy, który ukończono w maju 2009 r. na uroczystość 80-lecia jednostki, podczas której otrzymaliśmy sztandar. Od roku 1997 do 2011 Prezesem jednostki był dh Zdzisław Sobieraj, a po nim od 2011 po dzień dzisiejszy prezesem jest dh Artur Woźnicki. Naczelnikami od 1997 r. byli Krzysztof Lewiński, Włodzimierz Prusiński, od 2003 r.  Zbigniew Sawicki, a następnie Maciej Studziński.  W 2017 r. otrzymaliśmy system selektywnego alarmowania, od roku 2018 jednostka jest doposażana w ubrania bojowe i coraz nowocześniejszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W roku ubiegłym do terenu świetlicy wiejskiej na przyszłe potrzeby OSP Malużyn została zakupiona przyległa sąsiednia działka budowlana, na której czynem społecznym druhowie strażacy wykonali karczowanie krzewów oraz niwelację i uporządkowanie terenu. Na działce wykonano ogrodzenie panelowe. W roku bieżącym Ochotnicza Straż Pożarna w Malużynie z własnych środków wykonała nową elewację na części gospodarczej strażnicy oraz oczyściła i pomalowała ściany zewnętrzne całego budynku. Podsumowując historię należy podziękować Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, czynem osobistej pracy oraz wsparciem finansowym przez lata przyczyniali się do aktywnej działalności i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Malużynie. Niech dobro wraca do wszystkich z podwojoną siłą.

Choć porównując do początków działalności zmieniły się czasy, możliwości, technologia i wyposażenie, my druhowie OSP w Malużynie działamy dla dobra mieszkańców Malużyna oraz regionu z tą samą co 95 lat temu strażacką odezwą

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Tekst Rafał Dąmbrowski

FOTOREOPRTAŻ Z OBCHODÓW 95. ROCZNICY OSP