Zakończenie roku maturzystów 2015

data: 29 kwietnia, 2015

24 kwietnia 18 uczniów klasy III Liceum im. Władysława Stanisława Reymonta zakończyło trzyletni cykl nauki, stając się absolwentami tej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13. Przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz gminnych Przemysław Iwański i Leszek Nowakowski, przedstawiciele Rady Gminy Grzegorz Sikorski i Dariusz Lewandowski, dyrektor gimnazjum Lech Boniewski, dyrektor przedszkola Grażyna Konstantynowicz, dyrektor zespołu szkół w Ościsłowie Marek Marcinkowski, księża Adam Staniszewski i Adam Gnyp,  grono pedagogiczne(obecne i emerytowane) liceum i pracownicy szkoły z dyrektorem Wiesławem Mostowym i wychowawczynią klasy Dorotą Narulską, przedstawiciele rodziców oraz cała społeczność szkolna.

Dyrektor liceum podsumował trzyletnią prace abiturientów:
Spotkaliśmy się dzisiaj, aby uroczyście wręczyć Wam oczekiwane przez Was świadectwa ukończenia Liceum. To ostatnia okazja do podsumowania Waszej trzyletniej pracy, jak też refleksji i zadumy. Stwierdzam, że w tym roku wszyscy uczniowie klasy trzeciej tj. 18 osób, w dniu dzisiejszym staje się absolwentami naszej szkoły otrzymując świadectwa ukończenia tej szkoły. Średnia ocen wszystkich tegorocznych absolwentów wynosi 3,6 za cały trzyletni cykl nauki, wśród kończących szkołę jest 7 osób, które uzyskały średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 4,0 i wyżej , a jedna z nich otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, co oznacza, że średnia ocen jest powyżej 4,75.Średnia frekwencja za ostatni rok nauki wynosi 89,3%, w ciągu całego roku szkolnego 12 dni ze 100% frekwencją (całej klasy). Ponad 50% ocen z zachowania to oceny wzorowe i bardzo dobre co oznacza, że nauka i obowiązki szkolne realizowane były we właściwy sposób. Wielu z Was tegorocznych absolwentów brało czynny udział w życiu szkoły, w różnych uroczystościach olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, oraz różnego rodzaju występach, które pozytywnie wpisują się w środowisko miasta i Gminy czy też powiatu. Wyniki osiągane w tych przedsięwzięciach były znaczące za co Wam serdecznie dziękuję. Braliście też udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, co oznacza, że nie jesteście obojętni na krzywdę innych bardziej potrzebujących od Was ludzi. Drodzy absolwenci przed Wami jeszcze tylko egzaminy maturalne. W tym roku po raz pierwszy będzie to egzamin w nowej zreformowanej formie; dla Nas nauczycieli też jest to nowość. Matura ta stawia przed Wami wiele wyzwań. Jestem przekonany, że jesteście do niej właściwie przygotowani, wierzę w Was, że poradzicie sobie na tym egzaminie bardzo dobrze….

 

Głos zabrali V-ce burmistrz Przemysław Iwański i proboszcz Adam Staniszewski.

 

Nagrody książkowe otrzymali:

za bardzo dobre wyniki w nauce Podlecka Klaudia – średnia ocen 4,76,

za dobre wyniki w nauce Frączyk Konrad – średnia ocen 4,47,

za dobre wyniki w nauce Czajkowski Sebastian– średnia ocen 4,35,

za dobre wyniki w nauce Wernicki Rafał – średnia ocen 4,35,

za dobre wyniki w nauce Pyszniewski Paweł – średnia ocen 4,24,

za dobre wyniki w nauce Boryszewska Patrycja – średnia ocen 4,06,

za dobre wyniki w nauce Lubiński Sebastian – średnia ocen 4,06.

Specjalną statuetkę dla ucznia z najwyższą średnią otrzymała Podlecka Klaudia.

Wręczane były także nagrody za czynny udział w kołach działających na terenie szkoły, za reprezentowanie szkoły w konkursach i akcjach charytatywnych.

Stańczak Michał, Podlecka Klaudia, Rykowska Patrycja uroczyście przekazali sztandar szkoły w ręce swoich młodszych kolegów

W imieniu klasy trzeciej podziękowała Podlecka Klaudia, piosenki wykonały Patrycja Boryszewska i Karolina Bens, w tym czasie młodzież wręczała kwiaty.

 

Tradycją szkoły jest, iż uczniowie klasy II w szczególny sposób dziękują starszym kolegom za wspólnie spędzony czas. Po kierunkiem wychowawczyni Anny Wiśniewskiej przedstawiono zabawne scenki z życia szkoły. Przeprowadzono tez ostatni sprawdzian umiejętności tegorocznych maturzystów. Pytania zadawali pracownicy szkoły i pedagodzy, były one jednak uprzednio nagrane, aby nie było tzw. ,,przecieków”. Własny wiersz zaprezentowała także uczennica kl. I. Abiturienci obdarowani zostali ,,maturalnymi” długopisami ze swoimi imionami. Redakcja Glinojeck.info życzy połamania tych długopisów na maturze.

Na koniec uroczystości była słodka niespodzianka i wspólna fotografia.