GLINOJECK POMAGA UKRAINIE

data: 24 marca, 2022

 

 

Od 2 marca Pfeifer & Langen Polska gości członków rodzin z cukrowni na Ukrainie. Są to kobiety i dzieci, które zakwaterowane zostały w hoteliku przy ulicy Płockiej 26A w Glinojecku. Ustawową stawkę za pobyt płaci Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, artykuły spożywcze i higieniczne uchodźcy otrzymali ze zbiórki w strażnicy OSP, wiele osób przynosi dary bezpośrednio do hotelu. Dowóz na miejsce, zorganizowanie pobytu i całodzienne wyżywienie zapewniła firma Pfeifer & Langen.

 

 

 

 

Przebywają w tym miejscu 34 osoby- 13 osób dorosłych i 21 dzieci w wieku od 1,5 roku do 14 lat: Krystyna i 3 dzieci, Olga i 2 dzieci, Ilona z siostrą i 2 dzieci, Zorana i 3 dzieci, Irina i 2 dzieci, Solomija z dzieckiem, Oksana z dzieckiem, Jana z siostrą i dzieckiem, Olena i 2 dzieci, Oksana i 2 dzieci, Krystyna i 2 dzieci. Wśród grupy jest 2 chłopców – Nazar i Arsen – uzdolnionych artystycznie. Pierwszy maluje a drugi rzeźbi.

 

 

 

Trzeba również podkreślić zaangażowanie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, którego pracownicy czynnie włączają się w pomoc w wypełnianiu dokumentów, zapewniają tłumacza, dbają o wydanie produktów ze zbiórki,

 

 

MGOK który zorganizował spotkanie z pieczeniem gofrów, wyświetlony był film w języku ukraińskim oraz zaproszono panie na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet ze słodkim poczęstunkiem,

 

 

 

 

Dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły podstawowej w której są już przygotowane klasy. Uczniowie jednej z klas odwiedzili swoich ukraińskich rówieśników w miejscu ich pobytu. Dzieci od poniedziałku 28 marca będą miały możliwość nauki w 3 oddziałach podzielonych wiekowo ( klasy 1-3, 4-6, 7-8). W najbliższy piątek mogą zapoznać się z infrastrukturą szkoły. W tej chwili zapisanych jest 30 dzieci z grupy w/w, ale także z osób przebywających w Kondrajcu, którymi opiekuje się firma Cedrob. Są to także osoby z Ukrainy mieszkające w domach prywatnych,

OSP Glinojeck i Szyjki przy przewożeniu produktów,

Związków Zawodowych istniejących przy Pfeifer & Langen które zakupiły zabawki i potrzebne artykuły.

Na terenie gminy przebywa obecnie powyżej 120 osób z różnych części Ukrainy.

Prace malarskie Nazara: