KSIĄDZ KAZIMIERZ GWIAZDA – ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

data: 28 lutego, 2022

          Ksiądz Kazimierz Gwiazda urodził się 20 marca 1904 roku we wsi Szczerzewo w parafii Czerwińsk. Wkrótce rodzice przenieśli się do Czerwińska. W 1920 roku wstąpił do Liceum Diecezjalnego w Płocku, zwanego też Niższym Seminarium Duchownym, gdzie w 1924 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Przeżywając różne wątpliwości co do dalszej przyszłości, podjął studia uniwersyteckie w Warszawie, które wkrótce przerwał, wstępując do wojska, gdzie skończył szkołę podchorążych. Jednak i na tej drodze nie czuł się dobrze, porzucił karierę wojskową i po czteroletnim poszukiwaniu zgłosił się w 1928 roku do Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 1934 roku w katedrze płockiej, z rąk arcybiskupa A. Nowowiejskiego.

          W okresie okupacji niemieckiej ks. Gwiazda zaangażowany był w działalność podziemnego Państwa Polskiego, współpracował z licznymi na tym terenie oddziałami Armii Krajowej. Był kapelanem ZWZ i AK, ps. Chór. Niósł pomoc Żydom oraz wielu innym osobom, które znalazły się w potrzebie.

 

 

 

          Był dwukrotnie aresztowany i uwięziony. Postawiony przed niemieckim sądem polowym patrzył śmierci w oczy, odważnie towarzyszył wieszanym publicznie za działalność patriotyczną. W różnych niebezpiecznych okolicznościach pełnił swoje obowiązki kapłańskie, organizował pomoc dla uwięzionych w obozach. Jak pisał jego kolega kursowy, ks. Marian Żebrowski, więzień w Dachau: Jaka to była radość w obozie w Dachau, gdy jedna z tych paczek zawierająca hostie, komunikanty i małą buteleczkę mszalnego wina doszła szczęśliwie w 1944 roku do moich rąk.

          Po wojnie nie ukrywał swego negatywnego stosunku do nowego ustroju. Niezbyt mile widziany był przez nową władzę i służbę bezpieczeństwa. Gdy wiosną 1945 został spoliczkowany przez pijanego współpracownika milicji, ogłosił ten fakt z ambony. Krytykował również publicznie posunięcia personalne komunistów. W gronie przedstawicieli władz, na zebraniu w Przasnyszu, miała zapaść decyzja o likwidacji księdza. Informacja o planowanym morderstwie przeciekła do byłych żołnierzy AK, którzy przerzucili księdza do Ostrołęki.

 

 

 

          W kwietniu 1945 roku ks. prałat Piekut w liście do administratora apostolskiego bronił dobrego imienia ks. Gwiazdy pisząc: W ciągu 10 lat współpracy ze mną ks. Gwiazda odznaczał się zawsze gorliwością i zapałem kapłańskim, czego dowodem jest chociażby to, że już w pierwszych latach pracy kapłańskiej zbudował kościół w Skierkowiźnie. Jako wikariusz pracował nie tylko jako kapłan na ambonie i w konfesjonale, ale i w organizacjach religijnych i społecznych. On organizował w diecezji ,,Robotników Chrześcijańskich”, w 1939 roku był dwa razy aresztowany, raz miał sąd polowy. ..W ostatnie dni stycznia 1945 roku podczas bombardowania Przasnysza zaopatrywał ofiarnie zabitych i rannych. Po uszkodzeniach wojennych remontował kościół i zabudowania plebańskie. Tym oświadczeniem chciał ks. Piekut ochronić ks. Gwiazdę przed niesłusznymi posądzeniami.

          22 października 1949 roku został przeniesiony na probostwo w Glinojecku. W 1959 roku obchodził 25 – lecie kapłaństwa, miał wówczas 55 lat i już wtedy zauważył, że różne dolegliwości dają znać o sobie, zwłaszcza astma, rozedma płuc i serce. Prosił władzę diecezjalną o zmianę parafii i przeniesienie go do Jeżewa, jednak władze państwowe nie wyraziły na to zgody i pozostał w Glinojecku Zmarł 8 kwietnia 1965 roku w Glinojecku, świadom, że odchodzi. W testamencie zastrzegł, żeby trumna była jak najskromniejsza, sosnowa, i aby nie było żadnej mowy pogrzebowej, a wdzięczny byłbym, gdyby zarówno pierwszego jak i drugiego dnia odmówiono z wiernymi w kościele cząstkę różańca.  Spoczął na glinojeckim cmentarzu parafialnym w mogile ufundowanej przez rodzinę. Żył lat 61.

 

 

Zdjęcia: Archiwum Glinojeck.info

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zachęcamy do przeczytania artykułów z ubiegłych lat:

Zapraszamy do przeczytania poniższych wpisów:

https://glinojeck.info/zygmunt-broniewski-zolnierz-wyklety/(otworzy się w nowej zakładce)

https://glinojeck.info/zolnierze-wykleci-w-glinojecku/

(otworzy się w nowej zakładce)https://glinojeck.info/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-nagrody-drzwi-do-wolnosci-i-sygnety-niepodleglosci/