Masz troje dzieci? – Karta Dużej Rodziny

data: 12 czerwca, 2014

Tańsze bilety kolejowe, zniżki na bilety do muzeów czy wejście na basen – m.in. takie korzyści czekają na posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Od 16 czerwca wnioski o jej otrzymanie mogą składać w gminach rodziny z co najmniej trójką dzieci.

Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie bez względu na wysokość zarobków. Aby ją otrzymać, członek rodziny wielodzietnej musi złożyć wniosek do właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Program oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Posiadacze karty będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim program koordynuje Wydział Polityki Społecznej, Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Kartę przygotował Zespół ds. Karty Dużej Rodziny przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W jego skład weszli przedstawiciele samorządu terytorialnego, Kancelarii Prezydenta RP oraz Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Pobierz wniosek

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki