Obchody 11 listopada w Glinojecku

data: 12 listopada, 2023

11 listopada 2023 przypada 105 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. To właśnie 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm kończący działania wojenne i Józef Piłsudzki przejął władzę w kraju. Oficjalnie pierwszy raz Święto Niepodległości obchodzone było w 1937 roku. Podczas II wojny światowej i czasów komunizmu obchody były zakazane. Przywrócono je dopiero w 1989 roku.

W Glinojecku uroczyste obchody rocznicy rozpoczęły się w kościele o godzinie 14,  Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Poczty Sztandarowe wystawili: jednostki OSP Glinojeck, Ościsłowo i Malużyn, szkoły podstawowe z Glinojecka i Ościsłowa, rycerze JPII. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin Milewski.

O godzinie 15 miał miejsce Marsz Niepodległości. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych, z biało-czerwonymi symbolami polskości, zebrani wyruszyli na cmentarz parafialny. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz MiG Glinojeck Łukasz Kapczyński wspomniał tych, którzy walczyli i ginęli za wolność Ojczyzny w bitwach i potyczkach w najbliższej okolicy. Powiedział, że Ojcowie niepodległości choć nie zgadzali się we wszystkim, to byli jednomyślni że Polska nie może być podzielona i skłócona. Wyraził wdzięczność że mieszkańcy potrafią się łączyć i wspólnie świętować.

Na grobie żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, marszałek Województwa mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski, burmistrz MiG Glinojeck Łukasz Kapczyński, przewodniczący rady MiG Glinojeck Grzegorz Sikorski, ks. Proboszcz Rafał Pabich –złożyli  wieńce i zapalili znicze.

Marsz zakończył się przy nowej części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek, w tym uroczystym dla Polaków dniu, oficjalnie został otwarty. Na początku zebrani odśpiewali Hymn Państwowy. Po przywitaniu zebranych miał miejsce koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej działającej przy MGOK w Glinojecku. Program  patriotyczny przedstawiły dzieci uczęszczające na zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk, która w nowo otwartym budynku będzie miała swoją siedzibę. Po okolicznościowych przemówieniach, poświęceniu budynku i przecięciu wstęgi, wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek i okolicznościowy tort.

FOTOREPORTAŻ