Polacy z Mazowsza w Obozach NKWD – dyskusja, wystawa

data: 18 maja, 2022