Kolejna studniówka w naszym liceum przeszła do historii

data: 25 stycznia, 2014
20 uczniów III klasy naszego liceum 25 stycznia w lokalu „Casablanca”  przeżywało swój bal maturalny.

Na uroczystość przybyli: przedstawiciele samorządu – Zenona Babicz i Przemysław Iwański (Zastępca Burmistrza M i G Glinojeck), grono pedagogiczne i pracownicy szkoły na czele z dyrektorem, reprezentacje sponsorów balu, delegacja klasy II oraz zaproszone osoby towarzyszące.

Bal studniówkowy rozpoczął zatańczony przez młodzież polonez, przygotowany pod czujnym okiem Agnieszki Podleckiej (nauczycielki wychowania fizycznego). W pierwszej parze mogliśmy zobaczyć dyrektora szkoły, oraz wychowawczynię klasy maturalnej. Układ taneczny trwał ok. 10 minut.

Podczas części oficjalnej głos zabrali: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta Wiesław Mostowy, wychowawczyni klasy – Agnieszka Markowska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Przemysław Iwański i proboszcz glinojeckiej parafii – ks. Stanisław Mariański.

Przedstawiciele klasy maturalnej podziękowali gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły (szczególne słowa skierowali do Agnieszki Hacia – sekretarki szkoły) i swoim rodzicom.

W części artystycznej zobaczyliśmy wykonany przez uczennice taniec – zumba i wysłuchaliśmy wspólnie odśpiewanego utworu „Bałkanica” (oryg. zespół „Piersi”). Wyświetlony został również kilkuminutowy film zrealizowany przez Szymona Wiśniewskiego (III kl.), w którym zagrali uczniowie maturalnej klasy.

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół „Hamena”.

Studniówka trwała do godziny 5:00 rano i zakończyła się ponownym odtańczeniem poloneza, co jest już tradycją w naszym mieście.

Sponsorami tegorocznej studniówki byli:
„Rada Rodziców LO im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku”,
„Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka Jawna”,
„Bank Spółdzielczy w Glinojecku”,
„Wapnopol”,
„Casablanca”,
„Glinomex”.

Za 100 dni Matura! Życzymy naszej Młodzieży zdania na 100% tego egzaminu!