Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym

data: 14 czerwca, 2022

Zaproszenie od organizatorów:

Pragniemy jak co roku uczcić kolejną rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na naszej ziemi, w Popowie Borowym.
To tutaj śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”.


Ci Bohaterowie zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej pamięci – byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią, dzielni i waleczni.
Od kilku lat rocznicę ich ostatniej walki upamiętniamy w Popowie Borowym w niedzielę przypadającą najbliżej daty śmierci. Sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwala przez ostatnie dwa lata na organizację wydarzenia w sposób tradycyjny.


W tym roku wracamy!
Pamięć Bohaterom oddamy w niedzielę, 19 czerwca br. Udamy się pod krzyż w Popowie Borowym upamiętniający poległych Żołnierzy Niezłomnych, gdzie odbędzie się msza święta w intencji żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, odczytany zostanie Apel Poległych oraz złożone zostaną wiązanki.


Organizowany od 2018 roku w Popowie Borowym przy okazji uroczystości Bieg „Tropem Wilczym” także odbędzie się w formie tradycyjnej! Tuz po uroczystości przy krzyżu spotkamy się w Popowie Borowym przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej.