Zakończenie romontów dróg gminnych w Malużynie i Wólce Garwarskiej

data: 23 listopada, 2019

 

Zakończyły się remonty dróg gminnych w miejscowości Malużyn i Wólka Garwarska. Prace w obydwu miejscowościach objęły przygotowanie nawierzchni poprzez skropienie emulsją drogową wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16w 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. W miejscowości Wólka Garwarska nowa nawierzchnia przebiega przez całą miejscowość na długości 1 200 metrów, zaś w Malużynie nową nawierzchnię zyskała droga w kierunku miejscowości Sadek na długości 800 metrów.

Generalnym wykonawcą remontów była wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Z.U.H. „MAGBUD” Mariusz Piętka z Ciechanowa. Koszt wykonania zadania wyniósł prawie 180 tys. zł. Wykonawca na zrealizowaną inwestycję udzielił  60 miesięcy gwarancji.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck