I Gminne Zaduszki

data: 13 października, 2017

I Gminne Zaduszki to wydarzenie będące wyrazem pamięci i hołdu dla osób
zasłużonych dla miasta i gminy. To spotkanie, na którym wspominać będziemy mieszkańców gminy
Glinojeck, którzy odeszli od nas na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, a których zasługi i dokonania nie
mogą zostać zapomniane, a pamięć o nich samych winna trwać.

zaduszki


Kogo wspomnieć na Zaduszkach Gminnych w Glinojecku?
Chciałabym, aby nikt w tym wyjątkowym dniu nie został pominięty, dlatego zwracam się z
prośbą do rodzin, przedstawicieli szkół oraz wszystkich instytucji w Glinojecku, by przekazały
do biblioteki informacje o osobach dla nich ważnych, społecznie zasłużonych, których pamięć
należałoby uczcić i przypomnieć podczas
I Glinojeckich Zaduszek Gminnych.


Informacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby oraz krótkie uzasadnienie. Termin
składania materiałów do 20 października na maila:
mgbpglinojeck@interia.pl lub osobiście w
siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

Urszula Wróblewska
Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku