Niebieski Rajd Rowerowy – relacja

data: 30 lipca, 2020

 

25 lipca br. odbył się „Niebieski Rajd Rowerowy”. Został on zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Glinojecku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku. Rajd odbył się w ramach projektu „Stop przemocy – profilaktyka to dobra praktyka” – edycja 2020. Projekt jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Niebieski Rajd Rowerowy” był manifestem mieszkańców gminy Glinojeck przeciw stosowaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnicy rajdu otrzymali koszulki, a także worki sportowe, w których znaleźć można było ulotki związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Trasa wiodła przez gminę Glinojeck. W Śródborzu rowerzyści mieli przerwę na wspólny posiłek, który został ubarwiony śpiewem Duetu Ewan.

Rajd rowerowy był zabezpieczony przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyjkach, za co serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Edyta Pawłowska M-GOPS

Zdjęcia: Wojciech Bruździński M-GOK